Nieuwsbericht Woonwensen? Verhuisplannen? Vertel het ons!

Gepubliceerd op: 14 juli 2014 00:00


Doe mee met het woonwensenonderzoek in uw gemeente

De gemeente Neerijnen gaat onderzoek doen naar de woonwensen van haar inwoners. Zij doet dit samen met de andere gemeenten in de regio en met de woningcorporaties. Wij hebben u hierbij nodig. Het gaat immers om u, om de mensen die hier wonen. Hoe woont u nu? Woont u prettig of heeft u nog wensen? Wilt u verhuizen? Wat voor woning wilt u dan en waar wilt u naartoe verhuizen? Wij willen graag van u weten wat uw wensen zijn, waar u tevreden over bent en wat u liever toch anders ziet.

De resultaten van dit online woonwensenonderzoek worden gebruikt voor het 'regionale woningbehoeftenonderzoek'. Gemeenten en corporaties bekijken of de plannen die er liggen ook kloppen met de wensen van de inwoners. Ook gaan de gemeenten afspraken maken met de provincie: de 'woonagenda'. In de woonagenda worden thema's benoemd waar we als gemeenten, regio, provincie aan gaan werken. Het gaat dan niet alleen om bouwen maar ook om thema's zoals betaalbaarheid en langer thuis wonen. 

Iedere inwoner vanaf 18 jaar kan zijn of haar woonwensen kenbaar maken via het woonwensenonderzoek. In het onderzoek vragen wij u naar uw huidige en gewenste woning, uw mening over uw dorp of wijk en naar uw verhuisplannen, als u deze heeft. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Het invullen van het woonwensenonderzoek duurt slechts 15 minuten en kan eenvoudig online. Ga naar: www.woontestrivierenland.nl en laat ons uw woonwensen weten. Het onderzoek start op maandag 28 juli en loopt door tot en met 7 september.

Mocht u vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Connie Manhave; 0800-2357272 (gratis).