Artikel Bijbehorende stukken voorontwerp Walgtsestraat 12a Varik