Artikel Bijbehorende stukken voorontwerpbestemmingsplan De Geer, Ophemert