Artikel Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Kern Haaften