Artikel Ontwerp Bestemmingsplan "Landgoed Bloemfonteijn" te Varik

Van 15 maart 2013 tot en met 25 april 2013 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Landgoed Bloemfonteijn" met bijbehorende stukken ter inzage. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het bestemmingsplan Landgoed Bloemfonteijn richt zich op de realisatie van een kleinschalige woonzorgvoorziening met dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten.

Als plaats voor het landgoed is gekozen voor de percelen, kadastraal bekend als gemeente Varik sectie E, nummers 576, 578 en 583. De betreffende percelen liggen ingeklemd tussen de Donkerstraat-Walgtsestraat en de Waalbandijk ten zuiden van Varik. Aan de noordkant sluit het landgoed Bloemfonteijn aan op het bestaande landgoed “de Steen”.

Inzien
Iedereen kan het ontwerpbestemmingsplan inzien tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Van Pallandtweg 11, Neerijnen.
U kunt het bestemmingsplan ook vinden op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0304.BPvarBloemfonteijn-1302.

Reageren
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het plan. Uw zienswijze stuurt u onder vermelding van "BP Landgoed Bloemfonteijn" aan: de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen, Postbus 30 4180 BA Waardenburg.
Wij ontvangen bij voorkeur schriftelijke zienswijzen, per e-mail is niet mogelijk!
Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met de behandelend ambtenaar mevrouw S. Gores via telefoonnummer 14 0418. Of per mail naar gemeente@neerijnen.nl.