Artikel Ontwerp bestemmingsplan Korfgraaf Hellouw

Van 22 februari 2013 tot en met 4 april 2013 ligt het ontwerpbestemmingsplan Korfgraaf te Hellouw met bijbehorende stukken ter inzage.

Het college is van plan een bestemmingsplanherziening voor het perceel tussen de Korfgraaf 1 en 1a te Hellouw (kadastraal bekend gemeente Haaften, sectie H, nummer 1075) te voeren voor de oprichting van een woning.
In het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Neerijnen 2002/2007‘ heeft het perceel aan de Korfgraaf te Hellouw de bestemming ‘Agrarisch gebied’.

Inzien
Iedereen kan het ontwerpbestemmingsplan inzien tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Van Pallandtweg 11 Neerijnen.
U kunt het bestemmingsplan ook vinden op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0304.BPhelkorfgraaf-1202.

Reageren
Een ieder kan tijdens de inzagetermijn reageren op het plan. Uw zienswijze stuurt u onder vermelding van 'BP Korfgraaf te Hellouw' aan: de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen, Postbus 30 4180BA Waardenburg.
Wij ontvangen bij voorkeur schriftelijke zienswijzen, per e-mail is niet mogelijk!
Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met de behandelend ambtenaar mevrouw S. Gores. Haar telefoonnummer is 14-0418 656 568. Of per e-mail naar gemeente@neerijnenl.nl