Artikel Ontwerp bestemmingsplan Marijkestraat 2b Haaften

Van 1 februari 2013 tot en met 14 maart 2013 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan “Marijkestraat 2b, Haaften” met bijbehorende stukken ter inzage.

Het voornemen bestaat om aan Marijkestraat 2b te Haaften twee zogenaamde Ruimte-voor-Ruimte-woningen te realiseren. Daarvoor worden de bestaande kassen met een oppervlakte van circa 25.000 m2 gesloopt.  Het bestemmingsplan maakt het mogelijk twee nieuwe woningen met bijbehorende bouwwerken te bouwen, de bestemming van de bestaande bedrijfswoning om te zetten tot burgerwoning en regelt de landschappelijke inpassing.

Inzien
Iedereen kan het ontwerp van het bestemmingsplan inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis aan de Van Pallandtweg 11 te Neerijnen.
U kunt het bestemmingsplan ook vinden op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0304.BPbgbmarijkestr2b-1202.

Reageren
Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn reageren op het plan. Uw zienswijze stuurt u onder vermelding van “BP Marijkestraat 2b, Haaften” aan de gemeenteraad van Neerijnen, Postbus 30, 4180 BA Waardenburg.
Wij ontvangen bij voorkeur schriftelijke zienswijzen, per e-mail is niet mogelijk! Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met de behandelend ambtenaar: mevrouw S. Gores. Haar telefoonnummer is 14 0418. Of per mail naar gemeente@neerijnen.nl.