Artikel ontwerp bestemmingsplan 't Overrijke, Haaften - bijbehorende stukken