Artikel Ontwerp Bestemmingsplan 't Overrijke Haaften

Van 7 juni tot en met 25 juli 2013 ligt het ontwerpbestemmingsplan ’t Overrijke, Haaften met bijbehorende stukken ter inzage.

Dit nieuwe bestemmingsplan voor het bedrijventerrein ‘t Overrijke te Haaften vervangt de huidige bestemmingsplannen, die verouderd zijn. Dit nieuwe bestemmingsplan omvat de bestaande situatie van het bedrijventerrein ‘t Overrijke, het tennispark en diverse woningen.

Het plangebied wordt omsloten door de Graaf Reinaldweg (N830) in het noorden, de Enggraaf in het oosten en de Margrietstraat in het zuiden. De westelijke plangrens wordt gevormd door de perceelgrens van het landbouwperceel, gelegen tussen de Margrietstraat en de Graaf Reinaldweg.

Inzien
Iedereen kan het ontwerpbestemmingsplan inzien tijdens de openingstijden in het gemeentehuis in Neerijnen, Van Pallandtweg 11.
U kunt het bestemmingsplan ook vinden op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0304.BPoverrijke-1301.

Reageren
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het plan.
Uw zienswijze stuurt u onder vermelding van "BP ‘t Overrijke " aan: de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen, Postbus 30 4180 BA Waardenburg.
Wij ontvangen bij voorkeur schriftelijke zienswijzen, per e-mail is niet mogelijk!
Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met de behandelend ambtenaar de heer N. Arts.
U kunt hem bereiken via tel. 14 0418 of nico.arts@neerijnen.nl.