Artikel Ontwerp Bestemmingsplan Varik - Herziening Mr. Heblystraat

Van 13 mei 2013 tot en met 22 juni 2013 ligt het ontwerp bestemmingsplan "Varik, herziening Mr. Heblystraat" met bijbehorende stukken ter inzage. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het ontwerpbestemmingsplan "Varik, herziening Mr. Heblystraat" is opgesteld om de bouw van 2 halfvrijstaande woningen op het achterperceel van Keizerstraat 13 te Varik planologisch mogelijk te maken.
Het ontwerpbestemmingsplan "Varik, herziening Mr. Heblystraat" bestaat o.a. uit regels, een verbeelding en een toelichting.

Inzien
Iedereen kan het ontwerpbestemmingsplan inzien tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Van Pallandtweg 11, Neerijnen.
U kunt het bestemmingsplan ook vinden op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0304.BPvarikmrheblystr-1302.

Reageren
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het plan. Uw zienswijze stuurt u onder vermelding van "BP Varik, herziening Mr. Heblystraat" aan: de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen, Postbus 30, 4180 BA Waardenburg.
Wij ontvangen bij voorkeur schriftelijke zienswijzen, per e-mail is niet mogelijk!
Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met de behandelend ambtenaar de heer N. Arts. Zijn telefoonnummer is 0418-656 568. Of per mail naar gemeente@neerijnen.nl.