Artikel Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - toelichting / regels / verbeeldingen