Artikel Ontwerpbestemmingsplan De Geer Ophemert 2013

Van 8 maart 2013 tot en met 18 april 2013 ligt het ontwerpbestemmingsplan "De Geer te Ophemert" met bijbehorende stukken ter inzage. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein De Geer te Ophemert vervangt de huidige bestemmingsplannen, die verouderd zijn. Dit nieuwe bestemmingsplan omvat de bestaande situatie van het bedrijventerrein De Geer, de agrarische gronden ten zuiden van het bedrijventerrein en de gronden tussen De Geer en de Akkersestraat.

Inzien
Iedereen kan het ontwerpbestemmingsplan inzien tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Van Pallandtweg 11, Neerijnen.
U kunt het bestemmingsplan ook vinden op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0304.BPdegeer-1302.

Reageren
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het plan. Uw zienswijze stuurt u onder vermelding van "BP De Geer te Ophemert" aan: de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen, Postbus 30 4180 BA Waardenburg.
Wij ontvangen bij voorkeur schriftelijke zienswijzen, per e-mail is niet mogelijk!
Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met de behandelend ambtenaar mevrouw S. Gores via telefoonnummer is 14 0418. Of per mail naar gemeente@neerijnen.nl.