Artikel Ontwerpbestemmingsplan Katijfweg 2 en 4 te Tuil

Van 9 augustus tot en met 19 september 2013 ligt het ontwerpbestemmingsplan Katijfweg 2 en 4 te Tuil” en bijbehorende stukken ter inzage.

Dit bestemmingsplan beoogt
een bedrijfswoning mogelijk te maken bij het agrarisch bedrijf op Katijfweg 4 te Tuil. De bestaande agrarische bedrijfswoning op Katijfweg 2 wordt bestemd tot plattelandswoning.

Inzien
Iedereen kan het ontwerpbestemmingsplan inzien tijdens de openingstijden in het gemeentehuis in Neerijnen, Van Pallandtweg 11.

U kunt het bestemmingsplan ook vinden op:

  • http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0304.BPbgbKatijfweg2en4-1302

Reageren
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het plan.
Uw zienswijze stuurt u onder vermelding van
"BP Katijfweg 2 en 4 " aan: de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen, Postbus 30 4180 BA Waardenburg.
Wij ontvangen bij voorkeur schriftelijke zienswijzen, per e-mail is niet mogelijk!
Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met de behandelend ambtenaar de heer N. Arts.
U kunt hem bereiken via tel. 14 0418 of nico.arts@neerijnen.nl.