Artikel Ontwerpbestemmingsplan Kern Haaften, herziening Schoolstraat en Dutry van Haeftenstraat

Van 9 augustus tot en met 19 september 2013 ligt het ontwerpbestemmingsplan Kern Haaften, herziening Schoolstraat en Dutry van Haeftenstraat” en bijbehorende stukken ter inzage.

Dit bestemmingsplan beoogt de bouw van maximaal 12 nieuwe woningen aan de Dutry van Haeftenstraat te Haaften en maximaal 24 appartementen aan de Schoolstraat
mogelijk te maken. Daarnaast geeft dit bestemmingsplan een indirecte mogelijkheid voor woningbouw ter plaatse van de huidige basisschool aan de Schoolstraat te Haaften.

Inzien
Iedereen kan het ontwerpbestemmingsplan inzien tijdens de openingstijden in het gemeentehuis in Neerijnen, Van Pallandtweg 11.
U kunt het bestemmingsplan ook vinden op:

  • http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0304.BPhaaftencentrum-1302

Reageren
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het plan.
Uw zienswijze stuurt u onder vermelding van
"BP Schoolstraat / Dutry van Haeftenstraat " aan: de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen, Postbus 30 4180 BA Waardenburg.
Wij ontvangen bij voorkeur schriftelijke zienswijzen, per e-mail is niet mogelijk!
Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met de behandelend ambtenaar de heer N. Arts.
U kunt hem bereiken via tel. 14 0418 of nico.arts@neerijnen.nl.