Artikel Ontwerpbestemmingsplan Kern Haaften, herziening Schoolstraat en Dutry van Haeftenstraat - bijbehorende stukken