Artikel vastgesteld bestemmingsplan De Geer - bijbehorende stukken