Artikel Voorontwerp Bestemmingsplan Dutry van Haeftenstraat Haaften

Van 14 december 2012 tot en met 24 januari 2013 ligt het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Dutry van Haeftenstraat te Haaften’ met bijbehorende stukken ter inzage.

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om 11 woningen te realiseren aan de Dutry van Haeftenstraat in Haaften. De 11 woningen worden gesitueerd op de gronden van de te slopen woningen aan de Dutry van Haeftenstraat 15 t/m 25 te Haaften.

Inzien
Iedereen kan het voorontwerp-bestemmingsplan inzien tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Van Pallandtweg 11 Neerijnen.

Reageren
Alle (rechts-)personen die in de gemeente Neerijnen wonen of een belang hebben, kunnen tijdens de inzagetermijn reageren op het plan. Inspraakreacties stuurt u onder vermelding van ‘BP Dutry van Haeftenstraat te Haaften’ aan: Het college van Neerijnen, Postbus 30 4180 BA Waardenburg.

Wij ontvangen bij voorkeur een schriftelijke inspraakreactie, per e-mail is niet mogelijk!
Als u uw inspraakreactie mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met de behandelend ambtenaar mevrouw B. Peeters, of per mail naar gemeente@neerijnenl.nl