Artikel Voorontwerp Bestemmingsplan Schoolstraat/Dutry van Haeftenstraat Haaften

Inloopavond 3 juni 2013

Nieuwbouw woningen aan de Schoolstraat en Dutry van Haeftenstraat te Haaften

Maandag 3 juni aanstaande organiseert de gemeente voor u als inwoner een inloopavond waarbij het voorontwerpbestemmingssplan voor de bouw van nieuwe woningen aan de Schoolstraat en Dutry van Haeftenstraat te Haaften gepresenteerd wordt. Dit bestemmingsplan beoogt de bouw van maximaal 12 nieuwe woningen aan de Dutry van Haeftenstraat te Haaften en maximaal 24 appartementen aan de Schoolstraat mogelijk te maken. Daarnaast geeft dit bestemmingsplan een indirecte mogelijkheid voor woningbouw ter plaatse van de huidige basisschool aan de Schoolstraat.

Tijdens deze inloopavond krijgt u inzage in het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en wordt u in de gelegenheid gesteld om over deze woningbouwprojecten uw vragen aan de medewerkers te stellen. U kunt dan ook suggesties doen. Wethouder Kool is deze avond aanwezig, alsmede de projectleiders van de ontwikkelaars (Dura Vermeer en woningstichting De Kernen).

Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 24 mei tot en met 4 juli 2013 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage bij het gemeentehuis. Tijdens deze periode kunt u een schriftelijke reactie over dit voorontwerpbestemmingsplan indienen.

Wij hopen u op de inloopavond te mogen ontvangen op maandag 3 juni vanaf 19.30 (tot 21.00 uur) in de openbare basisschool Willem Alexander te Haaften. Voor vragen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, de heer Nico Arts (telefoonnummer 14 0418).