Artikel Voorontwerpbestemmingsplan De Geer, Ophemert

Van 30 november 2012 tot en met 10 januari 2013 ligt het voorontwerpbestemmingsplan 'De Geer, Ophemert' ter inzage.

Dit nieuwe bestemmingsplan voor het bedrijventerrein De Geer te Ophemert vervangt de huidige bestemmingsplannen, die verouderd zijn. Dit nieuwe bestemmingsplan omvat de bestaande situatie van het bedrijventerrein De Geer, de agrarische gronden ten zuiden van het bedrijventerrein en de gronden tussen De Geer en de Akkersestraat.

Inzien
Iedereen kan het voorontwerp van het bestemmingsplan inzien tijdens de openingstijden in het gemeentehuis in Neerijnen, Van Pallandtweg 11. U kunt het bestemmingsplan en bijbehorende stukken ook inzien op deze pagina en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren
Alle (rechts-)personen die in de gemeente Neerijnen wonen of een belang hebben, kunnen tijdens de inzagetermijn reageren op het plan. Inspraakreacties stuurt u onder vermelding van BPDeGeer1201 aan: Het college van Neerijnen, Postbus 30, 4180 BA Waardenburg.

Wij ontvangen bij voorkeur een schriftelijke inspraakreactie, per e-mail is niet mogelijk! Als u uw inspraakreactie mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met de behandelend ambtenaar de heer A.P.M. Aarts, telefoonnummer (0418) 656572, of mailt u naar info@neerijnen.nl , t.a.v. de heer A.P.M. Aarts.

Neerijnen, 29 november 2012
Burgemeester en wethouders