Artikel Voorontwerpbestemmingsplan Kern Haaften, herziening Buitenweg 27

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Kern Haaften, herziening Buitenweg 27’ ter inzage ligt. Het bestemmingsplan is bedoeld om, na sloop van een kas, de bouw van 2 vrijstaande woningen op een perceel tussen Buitenweg 25 en 27 te Haaften mogelijk te maken

Inzien
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kern Haaften, herziening Buitenweg 27’ met bijbehorende stukken ligt vanaf 9 augustus tot en met 19 september 2013 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor iedereen ter inzage bij het gemeentehuis.

U kunt dit voorontwerpbestemmingsplan ook vinden op:

  • http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0304.BPhaaBuitenweg27-1301

Reageren
Gedurende deze periode kan iedereen een schriftelijke inspraakreactie bij burgemeester en wethouders van Neerijnen indienen. De ontvangen reacties zullen worden betrokken bij de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan dat uiteindelijk aan de gemeenteraad ter vaststelling zal worden aangeboden.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met de behandelend ambtenaar, de heer N. Arts. U kunt hem bereiken via tel. 14 0418 of nico.arts@neerijnen.nl.Neerijnen, 8 augustus 2013
Burgemeester en wethouders