Artikel Voorontwerpbestemmingsplan Kern Haaften, herziening Buitenweg 27 - bijbehorende stukken