Artikel Waar kunt u bestemmingsplannen inzien?

De plannen worden bekend gemaakt op de website van de gemeente. Daarnaast wordt er in sommige gevallen tevens gepubliceerd in de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl of www.overheid.nl). Vooralsnog wordt er in Nieuwsblad Geldermalsen een korte melding gedaan van de bestemmingsplannen die ter inzage liggen. De plannen kunt u uiteraard ook inzien in het gemeentehuis.
U dient hiervoor wel een afspraak te maken!