Artikel Waaruit bestaat een bestemmingsplan?

  1. Verbeelding: de verbeelding laat het gebied zien waarop het bestemmingsplan betrekking heeft met alle bestemmingen die in dat gebied gelden. De bestemmingen zijn met kleuren, lijnen en aanduidingen op de verbeelding aangegeven. Ook staan op de verbeelding nadere bepalingen van de bestemming, zoals waar gebouwd mag worden (bouwvlak) en hoe hoog gebouwd mag worden.
  2. Regels: in de regels staat vastgelegd wat wél en wat niet mag binnen de bestemming. Ook staan nadere bepalingen van de bestemming, zoals hoe groot en hoe hoog een aan- en uitbouw mag worden, in de regels.
  3. Toelichting: de toelichting geeft een omschrijving van het plangebied, de toekomstvisie voor het gebied en de diverse onderzoeken.