Artikel Wat moet ik meenemen c.q. opsturen bij een aanvraag voor ontheffing?

In uw schriftelijk verzoek om ontheffing moet u de volgende zaken vermelden:

  • de plaats waar vrijstelling voor wordt aangevraagd;
  • de reden;
  • de aard en omvang van bouwwerk of (bedrijfs) activiteiten.

Vervolgens kunt dit verzoek versturen naar: Burgemeester en wethouders van Neerijnen, Postbus 30, 4180 BA Waardenburg.