Artikel Wijzigingsbesluit bestemmingsplan Heuvelstraat 2T1, Waardenburg - bijbehorende stukken