Artikel Huiselijk geweld: Veilig Thuis

Veilig Thuis Gelderland-Zuid is er voor advies en hulp rond geweld of mishandeling in huiselijke kring. U kunt Veilig Thuis bellen als u zelf hulp zoekt of als u zich zorgen maakt over iemand anders. Vaak gaat het om problemen die al lang bestaan en die u niet zonder hulp van anderen kunt oplossen. Het kan ook gaan om vermoedens: u denkt dat mensen of kinderen niet veilig zijn maar u weet het niet zeker. Ook dan kunt u bij Veilig Thuis terecht voor advies en hulp. Het is belangrijk dat die hulp er komt, want het geweld stopt niet vanzelf.

Hoe bereik ik Veilig Thuis?

Veilig Thuis is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor advies en hulp via het gratis telefoonnummer 0800-2000. Er wordt gevraagd om uw gemeentenaam en daarna wordt u verbonden met Veilig Thuis Gelderland-Zuid.

Wat gebeurt er als ik bel?

U krijgt een medewerker aan de lijn, die goed naar uw verhaal luistert. Deze medewerker zet uw verhaal op een rij, beantwoordt vragen en geeft advies. Ook kijkt de medewerker samen met u of er professionele hulp nodig is en welke hulp dan het beste is. Als u wilt of als dat nodig is, kunt u anoniem blijven.

Meer weten?

Kijk op www.vooreenveiligthuis.nl als u meer wilt weten. U leest daar bijvoorbeeld welke vormen van geweld en mishandeling in huiselijke kring er zijn. Ook vindt u  meer informatie over Veilig Thuis en hoe dit advies- en meldpunt werkt.

Sociaal team Neerijnen

Ook het sociaal team Neerijnen kan hulp bieden bij huiselijk geweld of kindermishandeling.