Artikel Individuele inkomenstoeslag

Wat is de individuele inkomenstoeslag?

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente u één keer per jaar kan geven als u al lange tijd weinig inkomsten hebt. U kunt het geld vrij besteden, bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of televisie.

 

Wat zijn de voorwaarden?

De individuele inkomenstoeslag kunt u aanvragen als u :

 • een inwoner van de gemeente Neerijnen bent;
 • 21 jaar of ouder bent, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd;
 • een student bent;
 • in de afgelopen 36 maanden voor uw aanvraag een inkomen heeft gehad dat niet hoger is dan het voor u geldende bijstandsbedrag. U vindt een overzicht van de bijstandsbedragen in de tabel onder de tekst; Uw inkomen mag een uitkering zijn, maar ook inkomen uit werk;
 • in de afgelopen 12 maanden voor uw aanvraag niet al een individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen;
 • in de afgelopen 36 maanden voor uw aanvraag niet meer eigen vermogen had dan u voor de bijstand mag hebben (kijk hiervoor in de tabel onder de tekst);
 • geen uitzicht heeft op een beter inkomen. De gemeente zal dit onderzoeken.
  Wanneer denkt de gemeente dat u binnenkort een beter inkomen kunt verwachten? En kunt u dus geen aanvraag indienen? Als u
  • een opleiding volgt (via de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten of via de Wet Studiefinanciering 2000);
  • tot 12 maanden voor uw aanvraag een opleiding gevolgd heeft;
  • nu deeltijd werkt. Tenzij u kunt aantonen dat u niet meer uren kunt werken.
  • niet uitkeringsgerechtigd bent en niet werkt. Tenzij u kunt aantonen dat u niet kunt werken.

Als u een partner heeft, moet ook uw partner aan al deze voorwaarden voldoen. Partners moeten dan ook de aanvraag altijd gezamenlijk indienen.
Pas als de gemeente vindt dat u aan alle voorwaarden voldoet, dan krijgt u een individuele inkomenstoeslag. Wij kijken naar uw situatie op het moment van de aanvraag.

 

Hoogte toeslag

De individuele inkomenstoeslag bedraagt in 2016:

 • voor alleenstaanden € 380,--
 • voor alleenstaande ouders € 501,--
 • voor gehuwden € 556,--

 

Aanvraagformulier

Heeft u goed naar de regels gekeken en denkt u dat u de individuele toeslag aan kunt vragen? Lees dan verder.

 • Heeft u afgelopen jaar de individuele inkomenstoeslag ontvangen en hebt u ook een bijstandsuitkering? Dan hebben wij uw gegevens en sturen wij u automatisch uiterlijk 21 juli een aanvraagformulier, als u aan de voorwaarden voldoet.
 • Als u dit formulier binnen twee weken ingevuld terug stuurt naar de gemeente, dan betalen wij u voor 1 september uit.
 • Bent u niet bij de gemeente bekend of heeft u vorig jaar geen individuele toeslag ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente en een aanvraagformulier opvragen. U kunt hiervoor elke dag tussen 9.00 en 11.00 uur bellen met 0344-637 201.

Na ontvangst van uw aanvraag nemen wij uiterlijk binnen acht weken een besluit.

 

Tabel inkomens- en vermogensgrenzen voor de individuele inkomenstoeslag

Uw situatie

Uw minimuminkomen per maand,
inclusief vakantietoeslag, mag
niet hoger zijn dan
U mag niet meer vermogen
hebben dan

Alleenstaand,
21 - pensioengerechtigd

€ 972,70

€ 5.920,-

Alleenstaande ouder,
21 - pensioengerechtigd
€ 1.250,61 (inclusief de ALO kop *) € 11.840,-
Gehuwden,
beiden 21- pensioengerechtigd
€ 1.389,57 € 11.840,-

*) Als u een alleenstaande ouder bent en geen toeslagenpartner heeft, krijgt u van de Belastingdienst een extra toeslag; de alleenstaande ouderkop (ALO kop). De alleenstaande ouderkop wordt uitbetaald binnen het Kindgebonden budget.