Artikel Mantelzorg

Mantelzorg valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Het Steunpunt Mantelzorg van de Stichting Welzijn Neerijnen speelt een belangrijke rol in de mantelzorgondersteuning. Door de diversiteit van mantelzorg is er een grote variatie in de ondersteuningsbehoeften. Voorbeelden van vormen van ondersteuning zijn: informatievoorziening, advies, ondersteunende gesprekken met mantelzorgers en bieden van respijtzorg aan mantelzorgers door inzet van vrijwillige zorg.

Iedereen kan mantelzorger zijn of worden. U bent mantelzorger als u langdurig een partner, familielid, vriend of buur verzorgt. Door deze zorg kan de hulpvrager thuis blijven wonen.

Kijk voor de mogelijkheden op de website van Welzijn Neerijnen.