Artikel Welzijn

Er zijn instellingen en organisaties die zich inzetten voor het welzijn van onze inwoners. Denk aan jeugdwerk, sociaal cultureel werk, opvoedondersteuning, mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk.

Welzijn Neerijnen

De Stichting WelzijnNeerijnen stimuleert inwoners van de gemeente Neerijnen om zich in te zetten voor de lokale samenleving en ondersteunt hen bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten. Daarnaast wordt informatie en advies gegeven aan mantelzorgers en ouderen. Hiermee wordt het welzijn, de zelfredzaamheid en de betrokkenheid van alle inwoners van Neerijnen versterkt.

Kijk voor meer informatie op www.welzijnneerijnen.nl.

 Jeugd: JeWelZ

JeWelz staat voor Jeugd & Welzijn. JeWelz bestaat uit een jonge, frisse & ondernemende organisatie. De juweeltjes van ''onschatbare'' waarde voor jeugd en samenleving!

JeWelZ organiseert feestelijke evenementen en (sport)activiteiten in de gemeente Neerijnen, voor jong & oud!

Daarnaast worden er door de stichting diverse voorlichtingsavonden over o.a. alcohol en drugs gehouden in samenwerking met diverse instanties.

Kijk op www.stichtingjewelz.nl voor de activiteitenagenda en contactgegevens.