Artikel Werk en inkomen

De gemeente vindt het belangrijk dat u in uw eigen inkomen kunt voorzien, maar soms lukt dit niet. De gemeente biedt in die gevallen ondersteuning.

 

Werkzaak Rivierenland:

Werkzaak Rivierenland is een nieuwe organisatie op gebied van Werk en Inkomen. Sinds 1 januari 2016 hebben de negen gemeenten in Rivierenland veel van hun taken op het gebied van Werk en Inkomen ondergebracht bij een nieuwe organisatie: Werkzaak Rivierenland.

Samen met UWV, LANDER werk & participatie en het Werkgevers Adviespunt Rivierenland (WAPR) werken we nauw samen om de arbeidsmarktregio optimaal te bedienen met deze Participatiewet als aanleiding.
Werkzaak Rivierenland doet dit vanuit de visie: 'Talent werkt voor Rivierenland'. Werkzaak Rivierenland is de verbindende schakel tussen vraag en aanbod van werk.

 

Waarvoor kunt u bij Werkzaak Rivierenland terecht?

Werkzaak begeleidt werkzoekenden die langdurig werkeloos zijn of een arbeidsbeperking hebben bij het vinden van werk. Daarnaast kunnen werkzoekenden bij Werkzaak aankloppen voor inkomensondersteuning zoals het aanvragen van een bijstandsuitkering of een individuele studiestoeslag.

 

Waarvoor kunt u bij de gemeente terecht?

Niet alle taken op het gebied van Werk en Inkomen gaan over naar Werkzaak Rivierenland. U kunt nog steeds bij de gemeente terecht voor:

 

Waar vindt u Werkzaak Rivierenland?

 

Waar vindt  u Werk en Inkomen Tiel

 

Participatiewet

Vanaf 2015 geldt de nieuwe Participatiewet*. De gemeente is meer verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners bij het vinden van werk. Sommige mensen kunnen moeilijk op eigen kracht werk vinden. Zij hebben beperkingen die het voor hen lastiger maken om werk te vinden. Denk aan mensen met een bijstandsuitkering of een arbeidsbeperking, werkzoekende jongeren en mensen die een arbeidsmatige dagbesteding willen.