Artikel Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Meedoen in Tiel en Neerijnen

Meedoen betekent dat mensen goed functioneren, lekker in hun vel zitten en onderdeel uitmaken van een sociaal netwerk. Soms gaat dat vanzelf. Dat is fijn. Soms is meedoen niet vanzelfsprekend.

Het kan zijn dat u ondersteuning nodig hebt om:
• Uw huishouden te voeren
• U te verplaatsen in en om de woning
• U lokaal te verplaatsen per vervoersmiddel
• Nieuwe contacten aan te gaan of bestaande te versterken

Er zijn zaken die u zelf kunt oplossen. Soms is hulp en ondersteuning van familie, vrienden, buren en kennissen nodig. Eigenlijk heel logisch en normaal.
Met elkaar bereiken we betere oplossingen. Bovendien is het nodig omdat de kosten voor de zorg te hoog worden. De overheid legt meer verantwoordelijkheid bij de gemeente als het gaat om de zorg voor de kwetsbare inwoners.

Hulp bij het zoeken naar (eigen) oplossingen
De digitale loketten Wonen, Welzijn en Zorg (Tiel en Neerijnen) geven voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Misschien geeft het u inzicht en nieuwe mogelijkheden om uw ondersteuningsvraag zelf op te lossen. Neem eens een kijkje op de site digitale loket WWZ.

Liever persoonlijk contact?
Bezoek dan het loket Wonen, Welzijn en Zorg. De medewerker van het loket denkt graag met u mee bij het zoeken naar een oplossing in uw naaste omgeving of maakt een afspraak voor u met een Wmo-consulent. Samen zoekt u naar het best passende antwoord op uw vraag.

Loket Wonen, Welzijn en Zorg
De Vier Gravinnen
Nieuwe Tielseweg 4, Tiel

De hoofdingang van De Vier Gravinnen bevindt zich in de binnentuin van het pand. Deze binnentuin bereikt u via de Hertog Reinaldlaan.

Openingstijden/telefonische bereikbaarheid:
Maandag, woensdag en vrijdag van 9:00 - 13:00 uur
Dinsdag en donderdag van 13:00 - 16:30 uur

Telefoonnummer: (0344) 63 74 25
E-mail: infowmo@tiel.nl

Ons 'digitale loket' is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor vragen rondom Wonen, Welzijn en Zorg via info@wmotiel.nl
Daarnaast geeft het digitale loket Wonen, Welzijn en Zorg voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Misschien geeft het u inzicht en nieuwe mogelijkheden om uw ondersteuningsvraag zelf op te lossen. Neem eens een kijkje op de website wonenwelzijnenzorg.tiel.nl.
Het Loket WWZ is gevestigd in het pand van De Vier Gravinnen 4 in Tiel. De hoofdingang van De Vier Gravinnen bevindt zich in de binnentuin van het pand. Deze binnentuin bereikt u via de Hertog Reinaldlaan. 


Wmo raad gemeente Neerijnen
Op  Wmo raad gemeente Neerijnen vindt u informatie over de werkwijze van deze raad. Daar kunt u ook vragen stellen. De Wmo-raad behandelt geen individuele vraag. De raad heeft een signaalfunctie naar de betreffende instanties.