Artikel Zorg

 

De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp, huishoudelijke ondersteuning en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarbij is het uitgangspunt dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, in hun vertrouwde omgeving. Er wordt ook een beroep gedaan op de eigen kracht en het eigen sociale netwerk. Want mensen kunnen vaak meer dan ze denken.

Meer informatie over


Jeugdhulp

Met het grootste gedeelte van de kinderen in onze gemeente gaat het goed. Helaas groeit een klein deel van onze jeugd niet 'vanzelf' op. Ze hebben hulp, verzorging of ondersteuning nodig. De gemeente regelt alle jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering, aanpak van kindermishandeling, geestelijke gezondheidszorg (Jeugd-GGz) en zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking.

Eén gezin, één aanspreekpunt, één plan

We organiseren de zorg dichtbij de kinderen en hun opvoeders. Hulpverleners werken samen rond gezinnen, met één centraal aanspreekpunt. In Neerijnen is een lid van het sociaal team het centrale aanspreekpunt.

Jeugd

Eigen netwerk en preventie

De hulpverleners doen ook een beroep op de eigen kracht en op het sociale netwerk van kinderen en hun ouders. De nadruk komt daarbij te liggen op preventie. Daar zijn kinderen en gezinnen bij gebaat. En tegelijkertijd bespaart het kosten voor de gemeente. We geven hulp waar kan en zorg waar moet.

Verwijzing

Het sociaal team Neerijnen kan een gezin doorverwijzen naar jeugdhulp. Ook de (huis)arts kan doorverwijzen naar jeugd-GGz. Vanaf 2015 verstrekken Bureau Jeugdzorg en het CIZ geen indicaties meer voor Jeugdhulp. Indicaties voor pleegzorg zijn geldig tot en met 2021 (indien nodig).

Vragen

Heeft u vragen over uw situatie of maakt u zich zorgen over een gezin? Neem dan contact op met het sociaal team Neerijnen, tel. 06-20 60 60 92 of e-mail sociaalteam@neerijnen.nl. In het sociaal team werken professionals met veel ervaring op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid, werk of maatschappelijk werk.

Top 

 


Huishoudelijke ondersteuning

Als u langer thuis wil blijven wonen, heeft u misschien hulp bij de huishouding nodig. Huishoudelijke ondersteuning is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente voert deze wet uit.

Vast bedrag, u bepaalt

De gemeente Neerijnen heeft contracten afgesloten met aanbieders van huishoudelijke ondersteuning. De aanbieder krijgt een vast bedrag per periode en u bepaalt zelf, in overleg met de hulp, wat er moet gebeuren in huis. Op die manier heeft u zelf invloed op wat voor u belangrijk is. Bovendien blijft de hulp betaalbaar en krijgt u als inwoner maatwerk.

Uw omgeving

Ook bij hulp bij het huishouden geldt: samen bespreken we wat u zelf kunt en wie uit uw nabije omgeving een rol kan spelen om u te ondersteunen. Hierbij wordt ook gekeken of u gebruik kunt maken van algemene diensten die al in de gemeente aangeboden worden door bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties. Denk bijvoorbeeld aan een boodschappenservice of een maaltijdenservice.

 Top 


Wmo

Zelfstandig wonen en leven betekent dat

  • U het huis kunt schoonhouden
  • U zich in en om huis kunt verplaatsen
  • U binnen uw woonplaats/regio kunt reizen
  • U mensen kunt ontmoeten

In de omgeving zijn er vaak familieleden, buren of vrienden die ondersteuning bieden. Of organisaties die werken met vrijwilligers, zoals WelzijnNeerijnen. Als het echt niet lukt om zelf tot goede oplossingen te komen, dan kan de gemeente ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld met hulp in de huishouding, een vervoersvoorziening (zoals een scootmobiel) of begeleiding (dagopvang, dagbesteding).

Begeleiding en dagbesteding

De gemeente is ook verantwoordelijk voor begeleiding, dagbesteding en kort verblijf van mensen met een beperking of een chronische aandoening. Het kan gaan om individuele begeleiding, zoals thuisbegeleiding of woonbegeleiding. Of om begeleiding in groepsverband, zoals dagbesteding.

Vragen

Heeft u vragen over uw situatie of heeft u ondersteuning nodig? Neem dan contact op met het sociaal team Neerijnen.

 Top