Communicatieplan GNL

In de loop van dit jaar worden hier documenten opgenomen die betrekking hebben op de wijze waarop de gemeenteraad de inwoners, ondernemingen, verenigingen en instellingen actief wil vragen naar hun mening over het voorgenomen samenwerkingstraject met de buurgemeenten Neerijnen en Geldermalsen.